მე გავაკეთე/მე არასოდეს კეთდება ეს ჩემს ცხოვრებაში!

მაქვს, ან მე არასოდეს? ნუთუ თქვენს მეგობრებს ეს უფლება აქვთ?

Შეიძლება მოგეწონოს