მე მარადი/მე არასოდეს!

თქვენ ან არასდროს? ნუთუ თქვენს მეგობრებს ეს უფლება აქვთ?

Შეიძლება მოგეწონოს